SKUPUJEMY

METALE RZADKIE

Metale rzadkie

Recyklingujemy również takie pierwiastki jak:

 • platyna (Pt)
 • złoto (Au)
 • srebro (Ag)
 • tantal (Ta)
 • cyna (Sn)
 • molibden (Mo)
 • tytan (Ti)
 • wanad (V)
 • wolfram (W)
 • kobalt (Co)
 • oraz stopy wyżej wymienionych pierwiastków.